สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รวมประกาศ รายละเอียด

ผู้ผ่านการคัดเลือกการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)

ประกาศเมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2567
โดย : 1061

ประกาศโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)ประจำปีการศึกษา 2567 - 2569 (3 ปีการศึกษา)